top of page

Wat is een Frozen shoulder? En welke behandeling kan je hiervoor krijgen.Wat is een frozen shoulder?

Wat is een frozen shoulder en wat kunnen wij als kinesisten voor u betekenen? We trachten u hierbij duidelijke informatie te geven over oorzaak, prevalentie, diagnose en behandeling van een frozen shoulder.

Wanneer heb je een frozen shoulder?

Een spontane frozen shoulder moet vastgesteld worden op basis van drie diagnostische kenmerken:


• Ernstige pijn bij plotse bewegingen vooral bij extreme houdingen.

• Continue pijn ‘s nachts.

• Beperkt bewegingsbereik in het schoudergewricht, zowel tijdens actieve als passieve bewegingen.


Een frozen shoulder zal meestal vanzelf genezen maar kan heel lang aanslepen; 1 tot 1,5 jaar is geen uitzondering maar kan ook kinesitherapeutisch worden behandeld zodat het algemeen functioneren dragelijk blijft.


Afhankelijk van het stadia waarin jij je bevindt zullen we tips & tricks voorstellen, gaan we manueel aan de slag om de mobiliteit van je schouder te onderhouden en/of te verbeteren of gaan we aan de hand van actieve oefeningen het algemeen functioneren van de schoudergordel verbeteren zodat er geen bewegingsbeperking overblijft.


Prevalentie van een frozen shoulder

• Een frozen shoulder komt relatief vaak voor.

• Komt meestal voor bij personen tussen 50 en 60 jaar. De incidentie is ongeveer 2%.

• Oorzaken en risicofactoren zijn niet volledig gekend. Een frozen shoulder kan geassocieerd zijn met medische aandoeningen, zoals diabetes (prevalentie onder patiënten met diabetes is 10-36%) of schildklieraandoening.


Diagnose van een frozen shoulder

Symptomen

Het klinische verloop van een frozen shoulder bestaat uit vier stadia.


1. Het pijnlijke ontstekingsstadium, 0-2 maanden: stekende pijn tijdens de nacht, actieve bewegingen worden geleidelijk aan steeds beperkter, passieve bewegingen zijn nog steeds normaal.


2. Het pijnlijke bevriezingsstadium, 2-6 maanden: pijn houdt aan, er is een beperkt bewegingsbereik, ook bij passieve bewegingen en er is pijn gedurende de nacht. Het aanbrengen van koude is de beste vorm van behandeling, vermits kinesitherapie vaak pijn veroorzaakt.


3. Het frozen stadium, 6-12 maanden: beperkt bewegingsbereik. Het schoudergewricht is stijf, scherpe en doffe pijn verdwijnen geleidelijk aan en kinesitherapie heeft slechts weinig of helemaal geen nut.


4. Ontdooiingsfase (herstelfase), 12-24 maanden: geleidelijke terugkeer van het normale bewegingsbereik, kinesitherapie is nuttig.


Diagnostische criteria


1. Typisch pijnpatroon: geleidelijk aan toenemende pijn en pijn bij beweging met beperking van de beweging. In eerste instantie pijn bij een plotselinge beweging en in extreme passieve posities, pijn ‘s nachts.


2. Interne rotatie van het schoudergewricht wordt moeilijk; de patiënt is niet in staat zijn portemonnee uit een achterzak te nemen of om haar beha aan de achterkant vast te maken. Externe rotatie niet meer dan 30°, abductie van de schouder vaak niet hoger dan 100°, passieve bewegingen ongeveer hetzelfde bereik. Normale spierkracht.

Behandeling van een frozen shoulder


ONTSTEKINGSFASE

• Intra-articulaire glucocorticoïdinjectie, mogelijk een orale kuur met glucocorticoïden.

• Kinesitherapeutisch gaan we in deze fase advies geven en uitleggen wat een frozen shoulder is. Het volledige behandeltraject wordt hierbij besproken en de patiënt zal zijn vragen kunnen stellen zodat er onmiddellijk een duidelijk zieketebeeld wordt geschetst. Duidelijkheid is essentieel bij een langdurige revalidatie.


BEVRIEZINGSFASE

• Het doel is om analgesie te bieden: koudetherapie, anti-inflammatoire geneesmiddelen, milde opioïden. Het effect van glucocorticoïdinjecties is onzeker.

• Kinesitherapie-behandelingen omvatten hierbij tips & tricks en een basis-oefentherapie om de mobiliteit van het schoudergewricht zoveel als mogelijk te onderhouden. De patiënt wordt geleerd om slingeroefeningen te doen binnen de pijngrens.


FROZEN STADIUM

• Wanneer de bewegingsbeperking ernstig is met langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg of wanneer ernstige pijn langer dan 6 maanden aanhoudt, kan manipulatie onder algemene anesthesie of een endoscopische release van de schoudergewrichtadhesies, d.w.z. artrolyse worden overwogen. Bij een deel van de patiënten zal de schouder binnen een week opnieuw verstijven.

• Kinesitherapeutisch zal er momenteel vooral een ondersteunende behandeling voorgesteld worden om bepaalde pijnklachten te verminderen. Denk hierbij aan nek- en rugklachten ten gevolge van compensatiebewegingen om de schouder te sparen.


ONTDOOIFASE

• Kinesitherapie is effectief. We gaan actief aan de slag met tal van oefeningen die zorgvuldig gekozen worden door de kinesist zodat we een progressief opbouwend oefenschema volgen binnen de grenzen van de mogelijkheden op dat moment. Kinesitherapeutische revalidatie bestaat uit basisrevalidatie zoals, bv. gymnastiek met een stok, waarbij de stok zoveel mogelijk met beide handen wordt vastgenomen en zo ver mogelijk naar boven en naar opzij wordt opgetild. Een andere oefening bestaat in het ‘beklimmen’ van een muur met de vingertoppen aan de getroffen zijde, waarbij de pols met de goede hand wordt ondersteund.

• Over het algemeen wordt volledig, of bijna volledig, herstel van het normale bewegingsbereik bereikt. Bij patiënten met diabetes kan het eindresultaat iets slechter zijn.Referenties

Vastamäki H., Kettunen J., Vastamäki M. The natural history of idiopathic frozen shoulder: a 2- to 27-year followup study. Clin Orthop Relat Res 2012; 470 (4): 1133-43. PubMed

Commentaires


bottom of page